SECRETARIA

Slides-ehvo-restaurant.jpg
  •  NOVETATS

NOTA INFORMATIVA per a les FAMÍLIES

VAGA GENERAL DE TREBALLADORS    DIVENDRES 18 D’OCTUBRE

 

Benvolguts pares i mares,

Aquest proper divendres 18 d’octubre hi ha una vaga general convocada en protesta per la sentència del Tribunal suprem i per recuperar drets civils i llibertats.

Com en qualsevol vaga de treballadors, aquests poden adherir-se a ella el mateix dia sense notificació prèvia al seu lloc de treball, per tant, respectant aquest dret, l’institut oferirà serveis mínims per atendre a tot l’alumnat assistent, però no podem garantir el normal desenvolupament de les classes és opció de la família secundar o no a aquest dret autoritzant la no assistència al centre del seu fill o filla.

La família pot autoritzar la no assistència, per a que la falta quedi justificada o NO autoritzar-la i fer venir el fill o filla l’institut.

L’equip directiu

Montornès del Vallès, 16 d’octubre de 2019


VAGA D’ESTUDIANTS I DE TREBALLADORS

Benvolguts pares i mares,

Els delegats de 3r, 4t d’ESO i de Cicles Formatius ens ha informat, en respectius escrits, que han decidit recolzar la  vaga dels dies 16, 17 i 18 d’octubre segons les directrius del sindicat d’estudiants:

https://www.sindicatdestudiants.net/index.php/noticies/movimient-estudiantil/catalunya/1083-16-17-i-18-d-octubre-vaga-general-estudiantil-de-72h

Recordem que l’alumnat de 1r i 2n no tenen dret a vaga segons la normativa de Drets i deures de l’alumnat.

Segons les Normes d’organització i funcionament de centre, aprovades pel consell escolar, les absències causades per l’assistència a actes reivindicatius només seran justificades si prèviament la família en comunica l’autorització al centre.

Per altra banda,el divendres 18 d’octubre és una vaga a la que s’hi pot adherir el professorat, per tant, respectant aquest dret, l’institut oferirà serveis mínims per atendre a tot l’alumnat assistent. Tot i que no podem garantir el normal desenvolupament de les classes és opció de la família adherir-se o no a aquest dret.

 

L’equip directiu

Montornès del Vallès, 14 d’octubre de 2019

documents importants