SECRETARIA

Slides-ehvo-restaurant.jpg

 NOVETATS

  • INICI DE CURS : 13 DE SETEMBRE A LES 10H A L’INSTITUT MARTA MATA

El nostre full informatiu de la JORNADA DE PORTES OBERTES.

Full Informatiu Cicles 2019-20 df-1.jpg
Full Informatiu Cicles 2019-20 df-2.jpg

Sol·licituds per la preinscripció

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic. Del 14 al 21 de maig.

Si no pots fer la sol.licitud electrònica pots utilitzar el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació. En aquest cas, cal enviar les dades a través d'aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo a la secretaria del centre .

Per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s'accepten sol·licituds presentades únicament en paper.

Pots trobar tota la informació de cicles actualitzada a la pàgina estudiar a Catalunya. Es pot veure el calendari i requisits del proper curs 2019/2020 per a cicles de grau mig. Si vols més informació pots venir a la JORNADA DE PORTES OBERTES que fem el proper 6 de maig a les 18h. a l’Institut Marta Mata. C/ Camí de la Justada , 5.

Cal que reservis hora a la Secretaria de l'Institut per fer la preinscripció si no ho fas per internet:   Telèfon: 93  568 65 68 No ho deixis per demà: places limitades


Documentació

- DNI, NIE o passaport de l’alumne (original i còpia)

- TSI (Targeta Sanitària individual) de l’alumne (original i còpia)

- NUSS (número de la Seguretat Social)

- DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne, si l’alumne és menor d’edat (original i còpia)

- Llibre de família on hi consti la inscripció de l’alumne/a, si l’alumne és menor d’edat (original i còpia)

- Certificació de la qualificació mitjana obtinguda a l’ESO, o del curs de formació específic o de la prova d’accés, o de la qualificació mitjana dels estudis que en permetin l’accés (original)

- Certificació d'identificació de l'alumne/a en el Registre d'alumnes de Catalunya RALC

PER LA MATRICULACIÓ ( del 9 aL 15 de juliol) ES NECESSITA:

ü  Certificat de notes en cas d’haver cursat alguna matèria d’aquests cicle en altres centres.

ü  Resguard del títol de l’ESO

ü  Omplir les autoritzacions necessàries que inclouen el número de domiciliació bancària.

ü   2 fotografies de grandària carnet.

ü  Número de la Seguretat Social (NUSS)

-

SI VOLS MÉS INFORMACIÓ CONSULTA LA PÀGINA DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/calendari