SECRETARIA

Slides-ehvo-restaurant.jpg

Sol·licituds

Per accedir a aquest ensenyament cal formalitzar a la secretaria de l'institut:

- La sol·licitud de preinscripció, encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

- La matrícula.

Pots trobar tota la informació de cicles actualitzada a la pàgina estudiar a Catalunya. Es pot veure el calendari i requisits del proper curs 2019/2020 per a cicles de grau mig. Si vols més informació pots venir a la JORNADA DE PORTES OBERTES que fem el proper 6 de maig a les 18h. a l’Institut Marta Mata. C/ Camí de la Justada , 5.


Documentació

- Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada i signada (original i còpia). Es pot descarregar del web del Departament d’Ensenyament

- DNI, NIE o passaport de l’alumne (original i còpia)

- TSI (Targeta Sanitària individual) de l’alumne (original i còpia)

- NUSS (número de la Seguretat Social)

- DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne, si l’alumne és menor d’edat (original i còpia)

- Llibre de família on hi consti la inscripció de l’alumne/a, si l’alumne és menor d’edat (original i còpia)

- Certificació de la qualificació mitjana obtinguda a l’ESO, o del curs de formació específic o de la prova d’accés, o de la qualificació mitjana dels estudis que en permetin l’accés (original)

- Certificació d'identificació de l'alumne/a en el Registre d'alumnes de Catalunya RALC

PER LA MATRICULACIÓ ( del 4 a l'11 de juliol) ES NECESSITA:

ü  Certificat de notes en cas d’haver cursat alguna matèria d’aquests cicle en altres centres.

ü  Resguard del títol de l’ESO

ü  Omplir les autoritzacions necessàries que inclouen el número de domiciliació bancària.

ü   2 fotografies de grandària carnet.

ü  Número de la Seguretat Social (NUSS) si es té.

- Cal que reservis hora a la Secretaria de l'Institut per fer la preinscripció:   Telèfon: 93  568 65 68 No ho deixis per demà: places limitades

SI VOLS MÉS INFORMACIÓ CONSULTA LA PÀGINA DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/calendari/


Llibres i materials alumnes

Relació de llibres de text i material que necessita l’alumnat per cada curs:

-Cuina 1r