El projecte educatiu

L'Escola d'hoteleria del Vallès Oriental forma part del projecte educatiu de l'Institut Marta Mata, que és un institut català, laic i públic, que vol fer de la qualitat un servei al seu alumnat i famílies. 

Treballem pel respecte a la diversitat, la pluralitat i el foment de la cohesió social. Ens basem en el treball en equip i la cooperació. Potenciem el domini d’idiomes. Fomentem la cultura científica, l’esforç personal i col·lectiu i el progrés social. Promovem l’aprenentatge competencial com a base de l’èxit escolar. Estimulem projectes d’aprenentatge i de servei a la comunitat, d'interacció i de comunicació i de professionalització. Col·laborem amb l’entorn immediat de la ciutat de Montornès del Vallès i de la comarca del Vallès.

L'Escola d'hoteleria té un objectiu primordial que és la preparació de professionals creatius, ben formats i amb titulacions oficials a nivell d'estàndards de qualitat europea. 

 
 
projecte-.png