El projecte educatiu

L'Escola d'hoteleria del Vallès Oriental forma part del projecte educatiu de l'Institut Marta Mata, que és un institut català, laic i públic, que vol fer de la qualitat un servei al seu alumnat i famílies. 

Treballem pel respecte a la diversitat, la pluralitat i el foment de la cohesió social. Ens basem en el treball en equip i la cooperació. Potenciem el domini d’idiomes. Fomentem la cultura científica, l’esforç personal i col·lectiu i el progrés social. Promovem l’aprenentatge competencial com a base de l’èxit escolar. Estimulem projectes d’aprenentatge i de servei a la comunitat, d'interacció i de comunicació i de professionalització. Col·laborem amb l’entorn immediat de la ciutat de Montornès del Vallès i de la comarca del Vallès.

L'Escola d'hoteleria té un objectiu primordial que és la preparació de professionals creatius, ben formats i amb titulacions oficials a nivell d'estàndards de qualitat europea. 

 
 
projecte-.png
 
slide-projecte-ehvo.jpg
cursos.png
 

L'equip humà

Un dels avantatges que tenim és que som un centre petit i això fa possible que cada alumne sigui un projecte de professionalització amb un tractament individualitzat. Si bé l'equip de professorat de l'institut Marta Mata en conjunt està format per més de 50 professionals, l'equip específic de l'Escola d'hoteleria es redueix a un total de 10 professionals, la qual cosa permet treballar en equip i conèixer molt bé tot l'alumnat. 

 
slide-graus.jpg

Els nostres graus

Els nostres cicles de formació professional de grau mitjà responen a un pla formatiu acuradament dissenyat per potenciar el talent propi i les habilitats dels aspirants a cuiners i maitres, mentre adquireixen tots els coneixements necessaris per desenvolupar-se com a professionals.

Cada cicle té una durada de 2.000 hores de formació(1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Què estudiaràs?

 
cursos-.png

foto-graus-ehvo.jpg
 

CFGM de Cuina i Gastronomia

- Preelaboració i conservació d’aliments

- Tècniques culinàries

- Processos bàsics de pastisseria i rebosteria

- Productes culinaris

- Postres en la restauració

 


grau-restauració.jpg
 

CFGM de Serveis en Restauració

- Operacions bàsiques en bar i cafeteria

- Operacions bàsiques en restaurant

- El vi i el seu servei

- Serveis en restaurant i esdeveniments especials

- Tècniques de comunicació en restauració

- Serveis en bar i cafeteria

- Segona llengua estrangera: Francès


Assignatures comunes dels 2 cicles

- Ofertes gastronòmiques

- Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments

- Formació i orientació laboral

- Empresa i iniciativa emprenedora

- Formació en centres de treball

- Anglès tècnic

- Síntesi

Sortides Laborals

- Cuiner/a; Cambrer/a de bar, cafeteria o restaurant;

- Bàrman; Sommelier; Cap de partida; Empleat/da d’economat, celler d’hotel, restaurant, hospital, empresa de servei d’àpats; Auxiliar de serveis en mitjans de transport, etc.

 
slide-preinscripcions.jpg

Preinscripcions i matrícula

Cada any el Departament d'Ensenyament obre un període oficial de preinscripció i matriculació, normalment entre abril i maig. 

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de la professió i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propi de cada sector.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional s’obté el títol de tècnic.


Accés al cicle

Cal complir algun dels requisits següents:

- Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria

- Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

- Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar

- Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),

- Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,

- Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,

- Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),

- Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.